MVA

Levering uten merverdiavgift (MVA)

Roll-up.com er en del av ProFlags BV, som er et nederlandsk selskap. Siden vi opererer internasjonalt er det mulig å motta dine produkter som en utenlandsk kunde uten nederlandsk moms under forhold.

Din bedrift må ha et gyldig MVA-nummer for internasjonal handel. Du kan fylle ut dette MVA-nummeret i løpet av bestillingsprosessen. Når du velger ‘Bedrift’ vil MVA-feltet vises. Fyll inn nummeret her, slik som i eksempelet. Ved å klikke på spørsmålstegnet kan du se MVA-nummerets format etter land.

For leveranser utenfor Nederland vil våre skattemyndigheter se på MVA-nummer og landet hvor produktene skal leveres. For levering uten moms (eks. MVA), gjelder følgende regler:

  1. Faktura- og leveringsadresse er i same EU-land og du har et gyldig MVA-nummer.
  2. Dersom fakturaadresse er plassert innenfor EU og du ønsker å ha varene levert til et annet land innenfor EU (med unntak av Nederland), må du oppgi en gyldig MVA-nummer for mottakeren.
  3. Dersom fakturaadresse er plassert utenfor EU og du ønsker å ha varene levert til et annet land innenfor EU (med unntak av Nederland), må du oppgi en gyldig MVA-nummer for mottakeren.
  4. Om både faktura- og leveringsadresse er lokalisert i et land utenfor EU, er det ingen MVA (0%). Det er eksport, og da er momssatsen 0%.

Eksempler:

  1. Du har et selskap i Sveits og du ønsker å ha produkter levert i Tyskland. Du må fylle inn et gyldig MVA-nummer for det tyske selskapet (mottaker). Om du ikke har gyldig MVA-nummer for mottakeren, vil vi måtte belaste for moms.
  2. Du kan altså velge å få produkter levert i Sveits. Om bade faktura- og leveringsadresse er i Sveits, kan vi levere uten moms. Merknad: kostnadene for import av varene, belastes mottaker.
  3. Du har et selskap i Tyskland og ønsker å ha produkter levert i Nederland. Vi må da fakturere for MVA siden leveringsadressen er I Nederland og vi er et nederlandsk selskap. Du kan velge å bruke adressen i Tyskland som faktura- og leveringsadresse for så transportere varene selv.
  4. Du har et selskap i Canada. Canada ligger utenfor EU og du vil dermed motta produktene uten merverdiavgift. Merknad: kostnadene (inkludert importtoll) for importen av produktene faller på mottakeren.

Om du ikke fyller ut et MVA-nummer på ordren, vil det automatisk belastes nederlandsk MVA. Sjekk alltid om du har et gyldig MVA-nummer. Så snart din faktura har blitt behandlet av skattemyndighetene, kan den ikke endres. Om du ønsker å få igjen momsen må du ta opp dette med skattemyndighetene i ditt eget land.


Format på MVA-nummer etter land:

Kode Medlemsland Struktur Format
AT Østerrike ATU999999991 1 blokk med 9 tegn
BE Belgia BE09999999992 1 blokk med 10 sifre3
BG Bulgaria BG999999999 1 blokk med 9 sifre
    BG9999999999 1 blokk med 10 sifre
CY Kypros CY99999999L 1 blokk med 9 sifre
CZ Tsjekkia CZ99999999 1 blokk med 8 sifre
    CZ999999999 1 blokk med 9 sifre
    CZ9999999999 1 blokk med 10 sifre
DE Tyskland DE999999999 1 blokk med 9 sifre
DK Danmark DK99 99 99 99 4 blokker med 2 sifre
EE Estland EE999999999 1 blokk med 9 sifre
EL Hellas EL999999999 1 blokk med 9 sifre
ES Spania ESX9999999X4 1 blokk med 9 tegn
FI Finland FI99999999 1 blokk med 8 sifre
FR Frankrike FRXX 999999999 1 blokk med 2 tegn og 1 blokk med 9 sifre
GB Storbritannia GB999 9999 99 1 blokk med 3 sifre, 1 blokk med 4 sifre og 1 blokk med 2 sifre
    GB999 9999 99 9995 1 blokk med 3 sifre, 1 blokk med 4 sifre, 1 blokk med 2 sifre og 1 blokk med 3 sifre
    GBGD9996 1 blokk med 5 tegn
    GBHA9997 1 blokk med 5 tegn
HR Kroatia HR99999999999 1 blokk med 11 sifre
HU Ungarn HU99999999 1 blokk med 8 sifre
IE Irland IE9S99999L 1 blokk med 8 tegn
IT Italia IT99999999999 1 blokk med 11 sifre
LT Litauen LT999999999 1 blokk med 9 sifre
    LT999999999999 1 blokk med 12 sifre
LU Luxembourg LU99999999 1 blokk med 8 sifre
LV Latvia LV99999999999 1 blokk med 11 sifre
MT Malta MT99999999 1 blokk med 8 sifre
NL Nederland NL999999999B998 1 blokk med 12 tegn
PL Polen PL9999999999 1 blokk med 10 sifre
RO Romania RO9999999999 1 blokk med minst 2 sifre og ikke mer enn 10 sifre
SE Sverige SE999999999999 1 blokk med 12 sifre
SI Slovenia SI99999999 1 blokk med 8 sifre
SK Slovakia SK9999999999 1 blokk med 10 sifre

Forklaringer:

*: Format uten landskode
9: et siffer
X: en bokstav eller siffer
S: en bokstav, siffer, + eller *
L: en bokstav

1: Den første posisjonen etter landskoden er alltid bokstaven U.
2: Det første sifferet etter landskoden er alltid nummer 0.
3: 10-sifferformatet lages ved å legge til nummer 0 etter 9-sifferformatet.
4: Første og siste karakter kan være alfanumerisk, men de kan ikke begge være alfanumeriske.
5: Identifiserer skattepliktige enheter.
6: Identifiserer offentlige etater.
7: Identifiserer helseinstitusjoner
8: Den tiende posisjonen etter landskoden er alltid bokstaven B.

ADVARSEL! 25 - 28 JUNI, NEI LEVERING MULIG! Ved å bruke vår nettside, samtykker du til bruk av cookies for å hjelpe oss med å gjøre dette nettstedet bedre. Skjul denne meldingen Mer om cookies »